Τι είναι η Τράπεζα Θεμάτων και ποιους αφορά;

Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας με ισχύ από το 2021 αφορά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τύπου Λυκείου. Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται με κλήρωση είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης. Το υπόλοιπο 50% της γραπτής δοκιμασίας είναι ευθύνη του διδάσκοντος εκπαιδευτικού.