“Πείραγμα” ή εκφοβισμός;

Για να μπορέσουμε να τα διαχωρίσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ορισμό του εκφοβισμού:

«Η διαρκής και επαναλαμβανόμενη έκθεση του ατόμου για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αρνητικές πράξεις ενός ή περισσότερων προσώπων». Η αρνητική πράξη υφίσταται όταν κάποιος προσπαθεί να επιβληθεί, να τραυματίσει ή να προκαλέσει δυσφορία σε κάποιον.

bullying
www.epidosh.gr

Συνεπώς, ο εκφοβισμός πρόκειται για τη διαρκή και συστηματική κακοποίηση του άλλου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση λεκτικής ή και φυσικής βίας ή και των δυο μορφών επιθετικής συμπεριφοράς, με σκοπό την πρόκληση ψυχικού και σωματικού πόνου, αισθήματος αδυναμίας και  απόγνωσης στον άλλο.

Δρακοπαναγιωτάκη Ευγενία Φιλόλογος Med ΠΤΔΕ, Εξειδίκευση Παιδοψυχολογία, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύμβουλος παιδιών & εφήβων, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού