Μαθητές με υψηλή αυτοεκτίμηση

Μαθητές με υψηλή αυτοεκτίμηση

• αναλαμβάνουν ευθύνες (“εγώ μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα”),
• συμπεριφέρονται ανεξάρτητα (“εγώ μπορώ να το διαχειριστώ μόνος μου”),
• είναι περήφανοι για τα επιτεύγματα τους (“είμαι περήφανος επειδή…”, “νιώθω σημαντικός”),
• συνεχίζουν χωρίς κανένα πρόβλημα νέα καθήκοντα (“είμαι πεπεισμένος ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα”),
• εκφράζουν τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήματα τους (“μου αρέσει ο εαυτός μου όπως είναι”, “αναστατώνομαι όταν μου μιλάτε κατ’ αυτόν τον τρόπο”),
• προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στους άλλους

Πώς μπορεί το οικογενειακό περιβάλλον να συντελέσει ώστε ένα παιδί να αποκτήσει υψηλή αυτοεκτίμηση;

Προκειμένου ένα παιδί να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του και να διαμορφώσει τη θετική αυτοεικόνα του, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας βοηθητικό θα ήταν να:

  • ενθαρρύνεται,
  • παινεύεται,
  • υπακούει,
  • μιλάει με σεβασμό,
  • του δίνουν προσοχή και το αγκαλιάζουν,
  • έχει καλές επιδόσεις σε εξωσχολικές δραστηριότητες (αθλητισμός, σχέδιο,
    ζωγραφική κλπ) ή στο σχολείο,
  • έχει αξιόπιστους φίλους.