Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Λυκείου: το λύκειο αποτελεί τον προθάλαμο για την εισαγωγή την τριτοβάθμια εκπαίδευση και επομένως το κρισιμότερο μέρος της σχολικής διαδρομής του μαθητή.

Πρόγραμμα Γυμνασίου: Στο γυμνάσιο τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στόχων του μαθητή.

Προετοιμασία για τα Πρότυπα Γυμνάσια: Η προετοιμασία ξεκινά από την πέμπτη δημοτικού για βέβαιη επιτυχία.

Ακαδημαϊκή υποστήριξη φοιτητών: Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις μας για την στήριξη φοιτητών που φοιτούν σε σχολές του Θεωρητικού πεδίου.