Πρόγραμμα μελέτης

Πολλές φορές οι μαθητές παραπονιούνται ότι αν και σπαταλούν πολύ χρόνο για το διάβασμα, δεν επιτυγχάνουν το θεμιτό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν οργανώνουν το χρόνο  τους με σύνεση και συνέπεια ή άλλες φορές ενώ ξεκινούν το διάβασμα αποσπάται η προσοχή τους από εξωτερικούς παράγοντες. Οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν ότι για να επιτύχουν το στόχο τους πρέπει να διαβάζουν άπειρες ώρες. Αυτός είναι απλά ένας μύθος! Δε χρειάζονται άπειρες ώρες διαβάσματος αλλά λίγες ώρες ουσιαστικού διαβάσματος. Εμείς αναλαμβάνουμε μαζί με το μαθητή την οργάνωση του προγράμματος του προκείμενου ο χρόνος διαβάσματος να είναι επαρκής και μεθοδικός. Το πρόγραμμα μελέτης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου βοηθά το μαθητή να οργανώνει το χρόνο του όχι μόνο όσον αφορά το διάβασμα αλλά και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ζωής του, αποφεύγοντας το άγχος που τον επιβαρύνει.