Προετοιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια

Το νέο σύστημα εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια επιβάλλει την έγκυρη και έγκαιρη προετοιμασία των υποψηφίων. Το επίπεδο είναι ιδιαίτερα αυξημένο και απαιτητικό και σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα ανταγωνισμό καθιστά την εισαγωγή ακόμη πιο δύσκολη. Αναλαμβάνουμε την  προετοιμασία των μαθητών στη νεοελληνική γλώσσα  για την εισαγωγή  στα πρότυπα με συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή. Υποστηρίζουμε τους μαθητές παρέχοντας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και ψυχολογική υποστήριξη στην πρώτη τους επίσημη γραπτή δοκιμασία.