Οφέλη e-learning στη δυσλεξία

Εξατομικευμένος ρυθμός μάθησης

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει στους χρήστες την δυνατότητα να μάθουν το μαθησιακό τους αντικείμενο με τον δικό τους ρυθμό. Ο μαθητής / τρια μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει στη μάθηση όταν χρειάζεται.

Οφέλη από το Διαδικτυακό περιβάλλον.

Το e-Learning φέρνει τον χρήστη σε επαφή με ένα ευέλικτο διαδικτυακό περιβάλλον, όπου τα αντικείμενα στο περιβάλλον μάθησης εύκολα και άμεσα προσαρμόζονται. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, δίνουν την ευκαιρία να έχεις πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές. Ο θεραπευτής μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στο διαδίκτυο μέσα από την προσθήκη διάφορων συνδέσμων (links), ενώ το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή ανανεώνεται χωρίς καθυστέρηση, εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις ιδιαίτερες κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του μαθητή.

Επίσης, μπορείς να εστιάσεις σε θέματα που του αρέσουν και ευχαριστιέται. Η εκπαίδευση στο e – Learning πραγματοποιείται με επίκεντρο τον μαθητή. Έτσι, αυτός που συμμετέχει είναι περισσότερο συγκεντρωμένος και ενεργός στη διδακτική διαδικασία, ενώ μαθαίνει πολλά περισσότερα, από ένα μαθητή που απλά κάθεται σε μια τάξη, είναι αφηρημένος δίχως πραγματικά να προσέχει.

Ευκολία στην ειδική εκπαίδευση.

Οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν την μάθηση εύκολα με τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με καλύτερη οργάνωση του προσωπικού χρόνου τους. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν την οικογενειακή εστία για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα e-learning. Έτσι πετυχαίνουμε αμεσότερη και καλύτερη απόδοση στον οικείο χώρο του μαθητή, διευκολύνοντάς τον από θέμα χρόνου – μετακίνησης – κόπωσης.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των web μαθημάτων από τους γονείς των παιδιών. Μεταξύ παιδαγωγού & μαθητή χρειάζεται μόνο υπολογιστής και Internet , ο μαθητής μελετά το εκπαιδευτικό υλικό συνδεδεμένος στο δίκτυο ή κάνει όποτε επιθυμεί on line εξάσκηση των ασκήσεων μέσω της web πλατφόρμας, όπου απαιτείται να έχουν οι εκπαιδευτικές ιστοσελίδες e-learning.

Δρακοπαναγιωτάκη Ευγενία, Φιλόλογος, Ψυχοεκπαιδεύτρια, MEd, MSc, Σύμβουλος παιδιών & εφήβων, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων

 Τηλέφωνο: 6944697430 ή στο Email: info@epidosh.gr