Μαθησιακές δυσκολίες

Μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτυγχάνουν καθημερινά, στερούνται έγκαιρης ανίχνευσης των Μαθησιακών Δυσκολιών ή αποτελεσματικής εκπαιδευτικής στήριξης. Πολλοί από αυτούς προχωρούν αποτυγχάνοντας στο σχολικό σύστημα χωρίς να γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι μαθητές αυτοί συχνά απογοητεύονται, περιθωριοποιούνται και τα παρατούν. Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται συχνά ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί. Την εικόνα συμπληρώνουν οι γονείς, που αγχωμένοι, απογοητευμένοι και συχνά σε σύγχυση προσπαθούν να βρουν λύσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες των παιδιών τους με υψηλό ψυχικό κόστος και με αβέβαια αποτελέσματα.

Η φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών και η αλληλεπίδραση με τη διδασκαλία που παρέχεται διαφοροποιούν εξαιρετικά τα προβλήματα των παιδιών αυτών, έτσι αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν προκαλούνται από το περιβάλλον, μπορούν να επιδεινωθούν ή να μειωθούν ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες του περιβάλλοντος.

Δρακοπαναγιωτάκη Ευγενία Φιλόλογος Med ΠΤΔΕ, Εξειδίκευση Παιδοψυχολογία, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύμβουλος παιδιών & εφήβων, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού