Λύκειο

  • Έκφραση- Έκθεση (α,β,γ λυκείου)
  • Αρχαία Ελληνικά γενικής παιδείας και προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών (γνωστό και άγνωστο)
  • Νεοελληνική λογοτεχνία γενικής παιδείας
  • Ιστορία γενικής παιδείας και προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών
  • Κοινωνιολογία προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών
  • Λατινικά προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών