Ελληνικά για ενήλικες

Σε ποιους απευθύνεται η διδασκαλία ελληνικών για ενήλικες;

Κατοικείτε χρόνια στην Ελλάδα, μπορείτε να επικοινωνείτε αλλά θα θέλατε να μιλάτε και να γράφετε σαν Έλληνας;

Θέλετε να αποκτήσετε πτυχίο Ελληνομάθειας για τη δουλειά σας;

Είστε Έλληνας, κατοικείτε στο εξωτερικό και θα θέλατε να μάθετε εμβαθύνοντας στη μητρική σας γλώσσα;

Θέλετε να έρθετε διακοπές στην Ελλάδα και θα θέλατε να μάθετε τα βασικά στοιχεία ώστε να επικοινωνείτε;

Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να μάθετε ελληνικά με εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες!

Δρακοπαναγιωτάκη Ευγενία, Φιλόλογος, Ψυχοεκπαιδεύτρια, MEd, MSc, Σύμβουλος παιδιών & εφήβων, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων

 Τηλέφωνο: 6944697430 ή στο Email: info@epidosh.gr