Γυμνάσιο

  • Νεοελληνική γλώσσα (α,β,γ γυμνασίου)
  • Αρχαία Ελληνικά (α,β,γ γυμνασίου)
  • Ιστορία (α,β,γ γυμνασίου)
  • Ομήρου Οδύσσεια
  • Ομήρου Ιλιάδα
  • Ευριπίδου Ελένη
  • Νεοελληνική λογοτεχνία (α,β,γ γυμνασίου)
  • Ειδικό πρόγραμμα βελτίωσης έκφρασης γραπτού λόγου (α,β,γ γυμνασίου)