Γιατί να επιλέξω Πρότυπο σχολείο για το παιδί μου;

Συχνά πολλοί γονείς αναρωτιούνται ποια είναι η διαφορά των Προτύπων από τα Πειραματικά σχολεία και αν αξίζει η προετοιμασία για την εισαγωγή των παιδιών τους στα πρώτα. Μέχρι το 2014 ο όρος Πρότυπα και Πειραματικά χρησιμοποιούταν για τα ίδια δημόσια σχολεία. Το 2015 έγινε ο διαχωρισμός τους, με κυριότερη διαφορά τον τρόπο εισαγωγής. Στα Πρότυπα Σχολεία η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις στο τέλος της έκτης δημοτικού(τρίτο δεκαήμερο Ιουνίου) για την εισαγωγή στην Α΄τάξη του γυμνασίου ενώ στα Πειραματικά με κλήρωση.

Ποιες σχολικές μονάδες χαρακτηρίζονται ως Πρότυπα Σχολεία;

  • Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο,
  • Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,
  • Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
  • Πρότυπο  Γυμνάσιο Αναβρύτων

Σε ποια μαθήματα καλούνται οι μαθητές να εξεταστούν;

  • Στη Νεοελληνική Γλώσσα  εξετάζονται οι ικανότητες τους στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κτλ.), στη γραμματική, στο συντακτικό και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.
  • Τέλος, τα γραπτά βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα τα 120 μόρια.

Αξίζει να επιλέξω τα Πρότυπα Σχολεία και να βάλω το παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία;

Αρχικά, τόσο στα Πρότυπα όσο και στα Πειραματικά, οι  εκπαιδευτικοί επιλέγονται με βάση τα τυπικά προσόντα τους και τη διδακτική τους εμπειρία, αφού αξιολογείται συνολικά το βιογραφικό τους, πριν αναλάβουν τη θέση αυτή.  Έπειτα, το ότι όλοι οι μαθητές έχουν δώσει εξετάσεις για την εισαγωγή τους, σημαίνει ότι το επίπεδο γνώσεων είναι υψηλό, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από το επίπεδο μαθημάτων όσο και από τις επιτυχίες των μαθητών στις Πανελλήνιες. Συνεπώς, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε μαθητή να διεκδικήσει με την αξία του μια θέση στα Πρότυπα Σχολεία και να εξελιχθεί μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης.

Δρακοπαναγιωτάκη Ευγενία Φιλόλογος Med ΠΤΔΕ, Εξειδίκευση Παιδοψυχολογία, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύμβουλος παιδιών & εφήβων, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

#ΠρότυπαΣχολεία #Πρότυπα #ΠρότυπαΓυμνασία #epidoshgr