Σχετικά με εμάς

Είμαστε μία ομάδα καθηγητών με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξειδικευμένοι στα φιλολογικά μαθήματα  με στόχο την  υποστήριξη και ενίσχυση της προσπάθειας κάθε μαθητή και εξασφαλίζοντας την πραγματοποίηση των στόχων του. Δραστηριοποιούμαστε σε επίπεδο προσωπικής διδασκαλίας στην περιοχή της Αθήνας με ιδιαίτερη παρουσία στα Νοτιά Προάστια. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση και υποστήριξη μαθητών οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές με την βοήθεια πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού στοχευμένο σε τέτοιου τύπου μάθημα και με την παράδοση μαθημάτων σε κάθε παιδί μέσω Skype. Παρέχουμε την δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Για εμάς η ψυχολογία του μαθητή συνδέεται άμεσα με τη σχολική του επίδοση. Κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός, συνεπώς και με διαφορετικές ανάγκες. Το μάθημα ακόμη και το ομαδικό είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε μαθητή. Εξασφαλίζουμε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε τάξη γυμνασίου και λυκείου. Οργανώνουμε μαζί με το μαθητή το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης του.