Πρόγραμμα Σπουδών

  • Πρόγραμμα Λυκείουτο λύκειο αποτελεί τον προθάλαμο για την εισαγωγή την τριτοβάθμια εκπαίδευση και επομένως το κρισιμότερο μέρος της σχολικής διαδρομής του μαθητή.

  • Πρόγραμμα Γυμνασίου: Στο γυμνάσιο τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στόχων του μαθητή.

  • Ακαδημαϊκή υποστήριξη φοιτητώνΔείτε αναλυτικά τις προτάσεις μας για την στήριξη φοιτητών που φοιτούν σε σχολές του Θεωρητικού πεδίου.