Μαθήματα μέσω Skype

Ζείτε σε απομακρυσμένη περιοχή και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ποιοτικά μαθήματα που χρειάζεται το παιδί σας; Η  εκπαίδευση δεν πρέπει να εμποδίζεται από γεωγραφικά όρια. Αναλαμβάνουμε μαθήματα μέσω Skype για την παροχή ευκαιριών πρόσβασης στη μάθηση σε οποιονδήποτε οπουδήποτε κι αν κατοικεί.